Menu
Tablet menu

⚠️ Уеб сайта www.iKiten.net не е актуализиран от 2020 година. Потребителите могат да го използват във вида, в който се намира в момента.

Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French German Greek Hungarian Icelandic Italian Macedonian Norwegian Polish Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Turkish Ukrainian

 

Произволни Туристически обекти от град Китен

Къща за гости МартиКъща за гости Марти
10 до 20 лева / човек
Къща за гости ValentinesКъща за гости Valentines
30 лева / човек
Хотелски комплекс КООПХотелски комплекс КООП
25 до 70 лева / човек
Къща за гости Виа ПонтикаКъща за гости Виа Понтика
12 до 25 лева / човек
Семеен хотел Style PlaceСемеен хотел Style Place
15 до 22.5 лева / човек
Семеен хотел Албатрос 2Семеен хотел Албатрос 2
17 до 27 лева / човек
Семейна къща АлинаСемейна къща Алина
10 до 25 лева / човек
Бар Сен ТропеБар Сен Тропе
10 до 60 лева / човек
Къща за гости ТераКъща за гости Тера
6 до 15 лева / човек

Игра: Юнски уикенд в Китен

ПРАВИЛА НА ИГРАТА                                     Участвай от тук!

1. Начало и край на провеждане на играта:

Играта продължава от 08.05.2014г.до 31.05.2014г.

2. Организатор на Играта: iKiten.net

3. Наградите за участниците в Играта се предоставят от Спонсорите на спечелилите Участници.

4. Платформа, в която се реализира Играта: https://www.facebook.com/iKiten.net

Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

5. Участие:

Участие в Играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ.

6. Общи положения:

Провеждането и участието в Играта “Юнски уикенд в Китен” се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.

Участието в Играта се извършва съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ.

7. Механизъм на Играта:

За участие в Играта е необходимо участниците:

1. Да посетят интернет страницата: https://www.facebook.com/iKiten.net. Преди да участва в Играта, всеки участник следва да потвърди съгласието си, като хареса страницата на Организатора във Facebook по указания за това на страницата начин.

2.  Да хареса Facebook страниците на спонсорите в Играта, които предоставят наградите.

3. Да се запише в томболата за наградите, като посочат актуални Име, Фамилия и E-mail адрес.

4. Да сподели Играта с приятелите си във Facebook.

8. Механизъм за провеждане на томболи:

От база данни с имената и e-mail адресите на всички участници, регистрирали се в играта в периода 08.05.2014 – 31.05.2014г., се изтеглят печелившите потребители на случаен принцип чрез уебсайта http://www.random.org

9. Награди, периоди на участие и провеждане на томболи:

Участниците в играта могат да спечелят следните награди:
- Почивен уикенд за двама в Семеен хотел "Калина" град Китен за 07.06.2014 г.
- Почивен уикенд за двама в Хотел "Лотос" град Китен за 14.06.2014 г.
- Почивен уикенд за двама в Къща за гости "Алина" град Китен за 21.06.2014 г.
- Почивен уикенд за двама в Семеен хотел "Зелената къща" град Китен за 28.06.2014 г.

Периоди на участие за спечелване на наградите:

Период за участие от 09:00ч. на 08.05.14 до 24:00ч. на 31.05.14;

Теглене на четеримата печеливши ще се извърши на 01.06.14;

10. Обявяване на печелившите участници:

Печелившите участници от играта ще бъдат обявявани на отбелязаните по-горе дати на интернет страницата https://www.facebook.com/iKiten.net

11. Участието е безвъзмездно и играта не е обвързана по никакъв начин с покупката на стоки или услуги.

12. Приемането на настоящите ПРАВИЛА е задължително условие за участие в играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

13. Ограничение за печеливши участници.

Печеливш участник в ИГРАТА не може да бъде лице, което е съдружник или акционер или работи потрудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора или Спонсорите, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до oпровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

14. Процедура по известяване и предоставяне на наградите.

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично или лично всеки един от печелившите. За публично се счита съобщението, публикувано в интернет страницата https://www.facebook.com/iKiten.net, както и такова, изпратено от всякакъв дигитален медиум. Лично се счита изпращането на e-mail до участника. 

15. Получаване на награди:

- Всеки спечелил участник ще получи съобщение на предоставения от него при регистрация e-mail адрес, изпратено от Организатора.

- След получаването на съобщението, спечелилият участник трябва да се свърже с Организатора на посочените от него телефон и/или електронен адрес и да предостави поисканата информация за контакт.

- Участиците чиито e-mail-и бъдат изтеглени като печеливши, в рамките на 2 дни ще получат уникален талон за двудневно посещение, който гарантира коректното получаване на наградата. Този талон ще включва цялата информация, от която Участника има нужда за да се възползва от наградата си.

- Ако спечелилите участници не се свържат с Организатора в рамките на 7 (седем) дни след изпращане на известяващ e-mail от Организратора, губят правото да получат своята награда. В такъв случай, бива изтеглен нов Участник, който да замени настоящия не свързал се с Организатора в посоченото време.

- Организаторът не носи отговорност спрямо участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена.

- С подаване на заявка за участие в Играта, всеки участник дава съгласие почл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в играта на трети страни.

- С участието си в Играта, всеки участник се съгласява с това, че неговия e-mail адрес ще бъде записан в базата данни на iKiten.net и в последствие ще получава съобщения свързани с курорта. Всеки потребител може да бъде отписан от този списък, по свое собствено желание, използвайки връзката за отписване, присъсваща във всеки изпратен от iKiten.net e-mail.

16. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

17. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена при регистрация; дефектно или неуспешно електронно предаванена данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс (Играта); недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повредана системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.

18. Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават изричното си съгласие, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видеоматериал от ОРГАНИЗАТОРА на ИГРАТА без заплащане на хонорар.

Китен във Facebook

VIP обекти от Китен

Семейна къща КалинаСемейна къща Калина
15 до 25 лева / човек

Снимки от Китен