Menu
Tablet menu

⚠️ Уеб сайта www.iKiten.net не е актуализиран от 2020 година. Потребителите могат да го използват във вида, в който се намира в момента. ⚠️

Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French German Greek Hungarian Icelandic Italian Macedonian Norwegian Polish Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Turkish Ukrainian

 

Природата в Китен

Основните особености на релефа в град Китен, които са и от първостепенно значение за туризма, са двата живописни залива - Южен и Атлиман и плажните им ивици. Съчетанието на гористите разклонения на Странджа и морето допринася за очарованието на природата по тези места. Плажовете са може би основният природен ресурс, който обуславя развитието на Китен като курортно селище и като център за лятна морска рекреация.

Град Китен разполага с два пясъчни плажа с обща площ от около 145 000 кв.м. Северният плаж или плаж "Атлиман" се намира в дъното на едноименния залив. Той е с площ от около 81 000 кв.м., която включва и красиви пясъчни дюни. От двете страни плажът е заграден от висок скалист бряг. Южният плаж условно се разделя на два - плаж "Китен-Юг" и плаж "Къмпинг Китен". Той е разположен на залива Урдовиза, който е по-широко отворен към морето. Дължината на бреговата му ивица е 1380 м. На юг достига до устието на р.Китенска, а на север до началото на скалистия полуостров Урдовиза, където сега е изграден пристанищният кей. Град Китен има мек, слънчев, топъл и влажен преходносредиземноморски климат. Средната годишна температура е 12°С, а средната януарска не пада под 2°С. В Китен не се наблюдават характерните за вътрешността на Странджа мразове през зимата. Средната дневна температура през лятото е 27°С, лятото е топло с около 1700 слънчеви часа от май до октомври.

Преобладаващите ветрове са с посока северозапад, както и бризова циркулация през топлото полугодие. Добрите климатични условия, съчетани с особеностите на релефа - затворените заливи, предполагат спокойно море през по-голямата част от летния сезон. Неблагоприятни са силните дъждовни и гръмотевични бури в края на летния сезон обикновено в края на август и септември. Курорта е разположен на брега на Черно море, което е затворено море - единствената му връзка със Световния океан е протокът Босфор, който го свързва с Мраморно море. Това обуславя ниската му соленост, за което допринасят и вливащите се в него големи европейски реки Дунав, Днепър, Днестър и Дон. 18-те промила соленост отличават Черно море от всички други морета, както слабо изразените приливи и отливи, а също и липсата на опасни обитатели. Тези условия дават прекрасни предпоставки за развитието на летен морски туризъм по бреговете на този воден басейн, както и на други рекреационни дейности като водни спортове, риболов и т.н. Китен се намира на малък полуостров между двата малки черноморски залива Южен и Атлиман (вторият е най-южната част на Дяволския залив). В тях съответно се вливат реките Караагач или се нарича още Китенска река и Дяволска. И в двете реки се срещат речен и блатен кефал, черна мряна, бяла риба.

В курорта има и минерален извор, който се намира близо до къмпинг "Атлиман". Водата идва от дълбочина около 700 м. Той е канализиран и с установен химичен състав (нитрати, хлориди - 277 мг/куб.дм). Водата на този извор се използва предимно за пиене.

Основните растителни видове, които създават облика и сред които е разположена голяма част от курорта, са различните видове дъб, като благун, горун, цер, и изкуствените насаждения от бял и черен бор. Среща се също така дрянът, а главно около залива Караагач има значително залесяване с топола. Устието на Китенска река е обрасло с блатна тръстика, върба, а по стръмния клиф към Южния плаж се среща дива лоза. От странджанската растителност се срещат определени видове растения, чието виреене е обусловено от климатичните влияния на морския тропик, като храстовидното субтропично растение Филиреа медиа, наричано "пърнар", красивото вечнозелено растение Рододендрон понтикум, известно като странджанска зеленика и др. Животинският свят на територията на Горското стопанство Царево е представен от благороден елен, сърна дива свиня, заек, бекас, които са от главно значение за ловния туризъм. Други разпространени животински видове са катерица таралеж, различни видове змии, жаби, водна костенурка, бръмбар - рогач, гларус и др. Разнообразието от видове в морето и речното устие също не е малко и е от значение за риболова като спорт и като поминък на местното население. С най-голямо стопанско значение са паламудът, който се лови с мрежи и на чепаре в периода октомври - ноември и сафридът (най-търгуваната риба).

Други срещани видове са калканът (най-скъп), попче (около 30 вида - кадънка, лихмус стрингил, черно попче, пясъчно попче и др.), барбун (царска риба), илария, лефер, скорпид (броят му значително се е увеличил през последните 3-4 години), лаврак (вид кефал) ,ватос (морска котка - рядка), черноморска акула, дракон (намалял), делфин. Срещат се също така много видове раци - паур (най-разпространен), грападжия пясъчник, черен рак, скариди, черна мида, рапан, морска видра и др. В река Китенска най-разпространени са шаран, речен кефал (в големи количества), каракуда, белица, бяла риба и др.

Град Китен е разположено в един сравнително чист екологичен район. В близост до курорта няма предприятия на тежката (а също и на леката) промишленост, както и голямо пристанище. Курортът се намира в непосредствена близост до природния парк "Странджа", обявен през 1995 г. Той обхваща площ от 116 133 хектара и е един от най-големите защитени паркове в страната.

Парк "Странджа" включва резерватите "Силкосия", "Лопушна", "Витаново", Тисовица", историческата местност "Петрова нива". Създаден е, за да се запази уникалната растителност, съчетаваща множество от ендемити и реликти, като космат дъб, източен бук, източен горун, черен габър, мъждрян конски кестен, дървовидна хвойна, див жасмин, псевдо маквиси, странджанска зеленика, бясно дърво, арменски дъб, див нахут, дива смокиня и др. В близост до Китен е и парк "Ропотамо". Той е обявен за резерват през 1940 г., изменен 1956 г., а от 1962 г. е Народен парк. Той обхваща устието на река Ропотамо и има площ 847 хектара. В границите на парка има 4 резервата - "Змийски остров", "Морски пелин", "Аркутино", "Водните лилии". Създаден е с цел да се запазят типичните горски съобщества от лонгозен и низинен тип растителни елементи от съседни фитогеографски райони - медитерански, предноазиатски понтийски, ендемични и реликтни видове и съобщества, редки псамофити, пясъчна лилия, лианоподобни растения.

Природата е изключително красива и привлекателна. Има малки блата, в откъснати стари корита на реката е формиран характерен растителен и животински свят, има причудливи скални образувания (Лъвската глава), просторни плажове, красиви пясъчни дюни, живописни пейзажи. Китен може да се похвали с добра екологична обстановка, която дава възможност за развитие на туризма. Защитените местности и парковете могат да бъдат причина за привличане на още туристи, което може да разчупи типичната за района лятна морска рекреация, или да се съчетае с нея. Много туристи предпочитат Китен заради по-чистото море, красивите горски масиви, целта е това да се запази и Китен да задържи славата си на един екологично чист морски курорт.

Китен във Facebook

VIP обекти от Китен

Снимки от Китен